Investment Migration Council Reageert op Opmerkingen EU-Commissaris voor Justitie over Burgerschap-via-Investering

De Europese Commissaris voor Justitie, Věra Jourová, heeft het plan aangekondigd om publicatie van een rapport over Burgerschap-via-Investering te vervroegen van december naar de herfst. Hiermee wil zij nieuwe, strengere richtlijnen uitgeven – in de overtuiging dat het verlenen van staatsburgerschap ernstige veiligheidsrisico”s met zich meebrengt.

Het Investment Migration Council (IMC), belangenbehartiger van de branche die immigratie van investeerders en burgerschap-door-investering vertegenwoordigt, verwelkomt de mogelijkheid om te reageren op opmerkingen die gemaakt zijn door de Europese Commissaris voor Justitie, Vera Jourova, met betrekking tot Burgerschap-via-Investering.

Bruno L”ecuyer, CEO van de IMC, geeft als commentaar: ‘Leden van de IMC voldoen aan een uitgebreide Ethische en Professionele Gedragscode die is opgesteld met het oog op kwesties rondom veiligheid. Als gevolg hiervan steken professionele firma”s en overheden aanzienlijk veel tijd en geld in het garanderen van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau en voeren veiligheidsdiensten in Europa en de rest van de wereld achtergrondchecks uit. Ook worden aanvragen voor Burgerschap-via-Investering getoetst aan de hand van de huidige wetgeving die is gericht tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, en moet het voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen die zijn ingesteld door een individueel EU-land in navolging van de Europese wetgeving. Hiermee wordt het hoogst mogelijke niveau van corporate governance en due diligence bereikt, zodat er geen sprake is van enige zorg over de veiligheid.

Het IMC heeft begrip voor de zorgen van de Commissaris met betrekking tot veiligheid. Niettemin vormen de governance, due diligence en transparantie van kandidaten die een beroep doen op voorzieningen voor Burgerschap-via-Investeringen in Oostenrijk, Malta en Cyprus geen bedreiging voor de veiligheid van de EU, gezien de strenge due diligence procedures en achtergrondchecks die ter plekke op de kandidaten worden uitgevoerd.

De programma”s Burgerschap-via-Investering in de EU verwerken een heel klein aantal aanvragen – ongeveer 700 tot 1000 per jaar. Ter vergelijking: in 2016 werd aan in totaal 994.800 mensen door de verschillende EU-lidstaten staatsburgerschap verleend. Het aantal aanvragen voor Burgerschap-via-Investering beslaat daarom slechts 0,1% van het totaal aantal nieuwe EU staatsburgers in een jaar tijd. 

De zorgen van de Commissaris en de EU zijn van het allergrootste belang en worden gedeeld door de IMC en door onze leden, alsmede door de soevereine staten die Staatsburgerschap-via-Investering aanbieden.

Wij verwelkomen een ontmoeting met Commissaris Jourová om haar zorgen te bespreken en ons vertrouwen in de huidige veiligheidsmaatregelen aantoonbaar te maken. Daarbij zullen wij tevens aandacht besteden aan de maatschappelijke invloed van onze branche op de lokale economie en de burgers van een land.

Bruno L”ecuyer concludeert: ‘Met een Programma Staatsburgerschap-via-Investering trekken soevereine staten waardevol kapitaal aan. Dit stelt overheden in met name kleinere landen in staat om hun financieringstekorten en afhankelijkheid van externe financierders te reduceren, en om in belangrijke infrastructuur te investeren, waarmee hun economie toekomstbestendig wordt.’

GENÈVE, August 14, 2018 /PRNewswire/ —

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi